Zabývám se také hledáním historických předmětů, které ve spolupráci s muzei zpřístupňujeme veřejnost.
Následují fotografie z mých cest po Irsku a zbytku Evropy.